Możliwość zwrotu towarów i reklamacje

1.Odbiorca jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzić jego jakość.

2. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę, wadliwości dostarczonego przez Dostawcę towaru, Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie drogą telefoniczną powiadomić o tym Dostawcę, a następnie sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej i dostarczyć go mailem do Dostawcy.

3. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Odbiorcy towarów, mogą być tylko te towary, które pozostaną postawione do dyspozycji Dostawcy i nie noszą znamion uszkodzeń mechanicznych.

4. Ustala się od dnia wydania 14 dniowy termin realizacji reklamacji jakościowych i ilościowych na zakupiony towar.

5. Sprzedający przyjmuje reklamacje na sprzedane produkty wyłącznie od klientów posiadających dowód zakupu od firmy „C2C” .

6. Terminy zgłoszenia reklamacji:

Dla wad technologicznych - 30 dni od daty zakupu

Dla rozbieżności ilościowych – w dniu otrzymania dostawy

Dla wad transportowych – w dniu otrzymania dostawy ( w momencie rozładunku, w obecności kierowcy sporządzany jest protokół rozbieżności podpisywany przez kierowcę i odbiorcę)

7. Tryb postępowania dla uszkodzeń

Transportowych:

Nabywca w przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych sporządza Protokół Reklamacyjny (w dniu otrzymania dostawy). Protokół ten podpisany przez kierowcę oraz przyjmującego towar powinien być niezwłocznie wysłany przez Nabywcę do „C2C” - fax 81 748 57 70 lub e-mail – reklamacje@ctoc.pl. Uszkodzenia transportowe muszą być zgłaszane przez Nabywcę w momencie rozładunku w postaci Protokołu Reklamacyjnego. Reklamacje nie spełniające powyższych wymagań nie będą uznawane.

Uszkodzenia transportowe oraz braki ilościowe powstałe w transporcie środkiem własnym Nabywcy nie podlegają reklamacji.

Technologicznych:

Reklamację należy zgłosić do Działu Serwisu pod nr fax 81 748 57 70 lub e-mail: reklamacje@ctoc.pl na prawidłowo wypełnionym Protokole Reklamacyjnym (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu).

W rubryce „wypełnia kontrahent” należy zaznaczyć czy jest to reklamacja jakościowa czy ilościowa (niepotrzebne skreślić), podać wszystkie dane reklamującego oraz osobę odpowiedzialną za reklamacje, numer reklamacji, datę zgłoszenia.

W rubryce nazwa asortymentu należy wpisać jeden rodzaj reklamowanego produktu
z podaniem jego nazwy, ilości, daty zakupu, itd.

Następnie należy umieścić krótką informacje o przyczynie reklamacji.

Pracownik serwisu rozpatruje reklamację na podstawie zgłoszenia, informację o podjętej decyzji, odsyła w ciągu 14 dni do zgłaszającego reklamację.

8. Wadliwe produkty które wymieniono stają się własnością firmy „C2C”

9. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest dostarczenie wadliwych produktów do siedziby sprzedającego.

10. Klient ma prawo do zwrotu towaru lub wymiany go na inny bez podania przyczyny w ciągu 7 dni kalendarzowych, o ile nie naruszył oryginalnego opakowania. Po tym terminie nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. Przed zwróceniem lub wymianą towaru klient musi skontaktować się z handlowcem naszej firmy w celu ustalenia sposobu dostarczenia produktu. Sprzedający przyjmuje zwroty i udziela wymiany sprzedanych produktów wyłącznie od klientów posiadających dowód zakupu od firmy „C2C” (faktura vat, paragon).

DO POBRANIA PLIK ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl